wtorek, 5 grudnia 2017

"Niedługo KAŻDY będzie szczęśliwy i będzie znał swoje miejsce"


Bez wątpienia jednym z najpoważniejszych badaczy zjawiska UFO jest doktor, a obecnie profesor, David M. Jacobs. W wideo opublikowanym 25 kwietnia 2016 "Aliens Walk Among Us Hybridization Program 1100 Documented Abductions Dr David Jacobs", opowiada o tysiąc setnym (liczbowo 1100) przypadku regresji hipnotycznej z porwania człowieka przez/do UFO. Ten wybitny znawca tematu twierdzi, że na Ziemi odbywa się proces hybrydyzacji, to jest mieszania się informacji DNA ludzi i obcych ! Dzieje się to za sprawą mało poznanej działalności istot UFO !


Profesor Jacobs bada ten temat już od kilkudziesięciu lat. Jak sam opowiada nie jest to zajęciem łatwym. Często doświadcza depresji związanych z nabywaniem informacji od porwanych przez ufonautów ludzi. W swojej książce z roku 1998 pt.: "Zagrożenie" pisze o Obcych  informujących porywanych o przyszłości naszej cywilizacji, którą ONI stopniowo zmieniają ! Najczęściej powtarzane ICH zdania brzmią następująco: "Niedługo wszyscy będziemy razem" oraz "Niedługo KAŻDY będzie szczęśliwy i będzie znał swoje miejsce". W jego najnowszej książce pt.: "Chodzą pomiędzy nami - Plan Obcych: jak kontrolować ludzkość" - pojawiają się informacje o "Kosmitach", którzy mają dla nas - Synów Adama plan integracyjny.


Polega na stopniowej asymilacji naszej cywilizacji do ich wymagań. Profesor pisze, że ilość porwań wydaje się maleć, ale wzrasta cicha i niewidoczna inwazja w zwykłe ludzkie życie ! Obcy coraz lepiej się aklimatyzują w codziennym bytowaniu, są uczeni przez porwanych ludzi jak reagować na zadania wynikające z codziennego życia, z codziennych zajęć, by nie wzbudzać niczyjej ciekawości. Ta niewidoczna i "cicha" integracyjna akcja wtapiania się, zespalania (sklejania się ?! patrz film poniżej) ze społeczeństwem, nabiera rozpędu, trwa od wielu lat nieprzerwanie.


Jacobs nie jest pewien dlaczego to robią, jaki przyświeca im cel, co chcą przez to osiągnąć ? Zadziwiające, ale zmiany cywilizacyjne w ostatnich 30 lub 40 latach są niebywałe. Niektórzy ich nie zauważają. Wielu wydaje się, że to "naturalny" bieg historii, wynik postępu technologicznego, tzw. "nowoczesności", itp., itd... Dla ufologa, zwłaszcza chreześcijanina, sprawa może być o wiele bardziej sensacyjna. Widać przłomowe społeczne metamorfozy. Ludzkość podąża w określonym kierunku jednego globalnego rządu, elity tego już nie ukrywają. Na horyzoncie pojawia się inżynieria genetyczna, zapłodnienie poza ustrojowe, i wreszcie hodowla ludzi w sztucznych macicach-inkubatorach. Transhumaniści coraz śmielej mówią o "Nowej Ludzkości" - "Nowym Wieku" (Niu Ejdż) i "Nowym Człowieku" (GMO) !

Zanim państwo obejrzą proponowany tu film, przypomnijmy pytanie zadane znakomitej ufolog Karli Turner oraz odpowiedz jaką na nie udzieliła: "Jak pani sądzi, kim oni są, skąd pochodzą i w jakim celu są tutaj? Po co to wszystko robią ?


Karla Turner: Moje poglądy na to, kim oni są i skąd pochodzą, to jedynie czcze domysły. Wydaje mi się, oni są stąd, że są istotami pochodzenia ziemskiego. Historia Ziemi jest bardzo długa. Wystarczająco długa, aby powstały na niej inteligentne istoty wywodzące się z rodziny owadów lub gadów, na długo przed opanowaniem Ziemi przez ssaki. Jedyne, co wiemy, to to, że ich „pastwiskiem” jest Ziemia – nie mamy żadnych dowodów na to, że „żerują” na Marsie, jakiejś planecie w konstelacji Oriona lub że krążą wokół Tau Ceti. Wiemy jedynie, że żerują tutaj, co jest dla mnie wskazówką, że raczej pochodzą stąd."


Badając temat UFO porwań z perspektywy biblijnej, możemy przypuszczać za badaczami, że są to istoty mające związek z Nachaszem. Podejrzewa się, że są jego potomstwem, cokolwiek ma to oznaczać. Jeżeli tak się sprawy mają, to dla jakiejś części tych bytów symbole Jezusa, wizerunki Maryi Dziewicy, kultura chrześcijańska i inne rzeczy związane ze Zbawicielem i Duchem Świętym, mogą stanowić problem ! Takie założenie potwierdzają raporty ufologów, zwłaszcza badania dyrektora MUFON'u Joe Jordana - patrz film "UFO tabu, sensacyjne badania ufologa Joe Jordana - duchowe raporty". Cywilizacja oczekująca mieszańców "mulistej gliny" z "żelazem" (Księga Daniela 2:43) musi się pozbyć wszystkiego co łączy się z Bogiem Jeszuą-Jezusem Mesjaszem, z historią ludzkości czystego genetycznie Noego...

Proroctwo świętego Nila o przyszłości: "Ludzie po 1900 roku, w połowie XX stulecia, zmienią się nie do poznania. Kiedy nadejdzie czas nadejścia Antychrysta, cielesne namiętności zaćmią umysły ludzi, hańba i bezprawie będzie rosnąć w siłę. Wtedy to świat będzie się zmieniać nie do poznania. Wygląd ludzi się zmieni tak, że nie można będzie odróżnić mężczyzn od kobiet, z powodu bezwstydności w ubiorze i uczesaniu...."Istoty z innego wymiaru - Duchowa archeologia w oparciu o badania biblistów i ufologów

Poniżej trzy artykuły w tematyce globalnych „chwastów”:

UFO istoty i nowa cywilizacja łowców androidow - David M. Jacobs
https://www.youtube.com/watch?v=wfHMkB6MEn0Jeżeli państwo już obejrzeli film pt. "Istoty z innego wymiaru - Duchowa archeologia w oparciu o badania biblistów i ufologów", to w pewnym momencie innego filmu dokumentalnego pt. "Demoniczne ufo (polskie napisy) PL. hd", to znaczy od 1godz. 04min. i 38sek. profesor Jacobs opisuje hybrydy jako w połowie żywe - w połowie martwe, chore istoty humanoidalne ! Te twory wykazują ledwo żywe funkcje zyciowe ! Proszę sobie przypomnieć to o czym wspominał Chuck Missler, o połączeniu "mulistej gliny" z "żelazem" ! To by oznaczało, albo mogło oznaczać, połączenie ludzkiej informacji DNA, ludzkich ciał 'ze śmiercią' i z ICH "żelazem" ! Albo wynikiem łączenia ICH "żelaza" z ludzkim DNA jest połączenie takiej hybrydy z 'ciągłym umieraniem' ? Dlaczego tak się dzieje ? Wyjaśnieniem mógłby być jakiś nieznany nam proces powolnej śmierci tych humanoidów w wyniku braku "spoistości" (braku "spoistości DNA-niezgodności"?), jak to opisuje dalej Biblia w wersecie Ks. Daniela 2:43: "ale nie będą się odznaczać spoistością".

W tym temacie i o tym urywku Księgi Daniela 2:43 było sporo pisane w tekście pt.: Tajemnicze "czwarte królestwo" tuż przed nami !

Dodatkowo proszę sprawdzić związany z tym bardzo ważny artykuł pt Żyjmy póki jesteśmy prawdziwi (zanim nie staniemy się podmieńcami)Masońska frakcja w PiSie - odsys energii z Polakow - dr Krajski G. Braun
https://www.youtube.com/watch?v=2xS_FGYZJLA


wtorek, 21 listopada 2017

Izrael oczekuje antychrysta, czy może przygotowuje się na powtórne nadejście Jezusa ?


Przepowiedziano nadejście takiego momentu w historii świata, w którym Chrystus przyjdzie „w chwale Ojca”, dokona sądu nad człowiekiem i kosmosem. Wówczas istoty anielskie z całego kosmosu będą się radować naprawą całej rzeczywistości, zepsutej przez wykroczenie Adama i Ewy, spowodowanej atakiem informacyjnym na nich istoty Nachasza. Możliwe, że będą się wtedy na Ziemi dziać dziwne rzeczy, czy je rozpoznamy, a może już zaczęły się materializować ?! Teologowie nazywają tę chwilę „dniem powtórnego przyjścia Chrystusa” albo „paruzją”. Ostatnie słowo pochodzi z języka greckiego i oznacza tyle co „przyjście”, „obecność”. Anioł w Dziejach Apostolskich zapewnia Apostołów, iż „Jezus [...]przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba” (Dz 1, 11) ! A jak pamiętamy, Zbawiciel według Dziejów Apostolskich i tradycji pożegnał się z uczniami na szczycie Góry Oliwnej (Dzieje 1, 12), gdzie na oczach uczniów 'uniósł się' do Nieba.


W Ewangelii Marka jest zaledwie krótka i sucha informacja o tym: „Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do Nieba i zasiadł po prawicy Boga” (Mk 16, 19). Łukasz Ewangelista umieszcza opis wniebowstąpienia tak: "...podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do Nieba" (Łk 24, 50-51) W Dziejach 1:9-11 pisze natomiast, że: "Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu."


Mamy więc "został wzięty", "został uniesiony" oraz "uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu.". Moim zdaniem mamy tu zaprezentowaną pomoc aniołów, zgodnie z tym co czytamy przykładowo w Ewangelii Łukasza 4:11 "...i na rękach nosić Cię będą..." Aniołowie na "rękach-obłoku" unoszą Zbawiciela do innego wymiaru !
Jednak nie to jest tematem tego króciutkiego artykułu, ale inna tajemnica. Otóż Nowy Testament nie ogranicza się jedynie do opisu samego faktu powtórnego przyjścia, ale prezentuje również znaki, które będą to wydarzenie poprzedzać. Pojawi się na przykład wielu fałszywych mesjaszy (Mk 13, 21-23), zacznie zanikać wiara wśród ludzi (Łk 18, 8), proces który wyraznie obserwujemy już od kilku lat, zwłaszcza kiedy możemy obserwować sztucznie wywołaną islamizację cywilizacji chrześcijańskiej, jednak jest coś jeszcze, coś co może być dla wielu ludzi niewyobrażalne, ma się dokonać nawrócenie Izraela ! List do Rzymian 11:25 informuje nas o bardzo ważnej rzeczy, że: " zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela aż do czasu, gdy wejdzie [do Kościoła] pełnia pogan. I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak to jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel, odwróci nieprawości od Jakuba." Jakub jest symbolem Izraelczyków, narodu Izraela.

Są momenty w historii, które pokazują, że prawdziwy zmartwychwstały Mesjasz żyje i działa. Takim niezwykłym wydarzeniem było objawienie się Mesjasza Ythakowi Kaduriemu: "Świat żydowski trzyma tę tajemnicę nie wiedząc co z nią uczynić, jak ją zinterpretować, jak ją przełknąć. Jest tak wybuchowa, a jednocześnie tak prawdziwie porażająca, że ortodoksyjni Żydzi nie chcą w nią uwierzyć."

Jak wspomnieliśmy sprawa dotyczy notatki sporządzonej przez zmarłego w styczniu 2006 roku w wieku 108 lat rabina Yitzaka Kaduriego, jednego z najbardziej poważanych rabinów w historii. Rabin Kaduri, specjalista Talmudu i kabały, na kilka miesięcy przed swoją śmiercią spisał na małej karteczce swoje ostatnie słowa. Zaklejona w kopercie notatka miała być według życzenia rabina otwarta dopiero teraz. Gdy ją w końcu odczytano, wybuchła burza.

Na kartce rabin Yitzhak Kaduri zapisał imię Mesjasza, na którego z utęsknieniem czekają Żydzi od tysięcy lat. Ku konsternacji ortodoksyjnych Żydów, jak również niedowierzaniu wszystkich Żydów na świecie, rabin Kaduri zapisał, że Mesjaszem, który przyjdzie jest Yehoshua, zwany także Yeshua, nam wszystkim znany jako Jezus. „Podniesie On ludzi i udowodni, że Jego słowa i prawo są ważne” – zapisał rabin Kaduri.

Zdanie powyższe zapisane po hebrajsku brzmi: Yarim Ha’Am Veyokhiakh Shedvaro Vetorato Omdim, z którego ortodoksyjni Żydzi interpretując je w świetle stosowanych przez siebie kabalistycznych schematów, wyczytują właśnie imię Yehoshua, syna Yohozadaka. Na 108-letniego rabina Kaduri posypały się oskarżenia o niemoc fizyczną i psychiczną w czasie spisywania notatki. Ultra-ortodoksyjni Żydzi z Yeshivy Nahalat Yitzak z Jerozolimy, którzy jeszcze nie tak dawno fanatycznie na ulicach Jerozolimy, z 300-tysięcznym tłumem żegnali swego mistrza, twierdzą dziś, że ich mistrz nie zostawił wystarczającego klucza do interpretacji swoich słów wskazujących na tego Mesjasza. Na uwagę zasługuje jednak niemal zupełna cisza w mediach izraelskich: wiadomość o tym rewelacyjnym odkryciu umieścił tylko Israel Today i hebrajskojęzyczne strony internetowe News First Class (Nfc) i kaduri.net, wskazując na autentyczność notatki. 

Opis Mesjasza – podany na oficjalnej stronie internetowej kaduri.net – zbliżony jest do opisu przyjścia Pana Naszego Jezusa Chrystusa, danego w Nowym Testamencie. „Czy uwierzymy w Mesjasza od razu?” – pyta się rabin Yitzhak Kaduri. „Nie, na początku niektórzy z nas uwierzą w Niego, inni jednak nie. Łatwiej będzie uwierzyć w Niego i podążyć za Nim ludziom nie-religijnym niż ortodoksyjnym. […] Trudno będzie uwierzyć i zrozumieć Mesjasza nawet wielu dobrym ludziom. Przywództwo Mesjasza, który przychodzi w ciele i krwi, jest trudne do zaakceptowania dla wielu. Jako przywódca, Mesjasz nie będzie piastował żadnych stanowisk, ale będzie pomiędzy ludźmi, jak również będzie korzystał z mediów do komunikowania się. Jego panowanie będzie czyste i pozbawione osobistych i politycznych celów. Podczas swego Królestwa, panowały będą tylko Sprawiedliwość i Prawda.”

Rabin Kaduri stwierdza dalej, że “Objawienie Mesjasza przyjdzie w dwóch fazach: w pierwszej będzie potwierdzał swoją pozycję jako Mesjasz, jakkolwiek nie ujawni się. Potem ujawni się niektórym Żydom, niekoniecznie tym uczonym w Piśmie [Torze]. Ujawni się nawet ludziom prostym. Dopiero wtedy ujawni się On całemu narodowi, a ludzie będą dziwili się: ‘Czy to jest ten Mesjasz?’ Wielu będzie znało Jego Imię, lecz nie będzie wierzyło, że ten właśnie jest Mesjaszem”.

I tu zaczyna się historia rabina Zev Porata, który wywołuje w Izraelu niemałe zamieszanie, właściwie jest to duchowe trzęsienie ziemi. Czyżby miała miejsce sytuacja opisana w Liście do Rzymian 11:25, ale o tym dowiecie się państwo z przetłumaczonego tu filmu, zapraszamy ! (Kolejne dwie części tego artykułu znajdują się tu: Szokujące wyznania izraelskiego rabina sanhedrynu ! oraz tu: Jak prowadzić akcję w częściowo zatwardziałym Izraelu ?)

(Jeśli chodzi o początkowe zdania tego wpisu, to odsyłamy do tekstu gdzie była próba wyjaśniania zdania "uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu." Oczywiście chodzi o: "obłok zabrał Go"...)

Linki:
https://www.messiahofisraelministries.org/
https://www.youtube.com/user/salvation7771/videos
"przychodzi z chmurami" - Zaczęły się dni Noego...".
Jak prowadzić akcję w częściowo zatwardziałym Izraelu ?
Ortodoksyjni rabini oświadczają: „Chrześcijaństwo jest Boskim darem dla świata”
Wybrani יהודים przez Wieczny Byt, mihu jehu di -מיהו יהודי
Globalne wydarzenia potwierdzają powtórne nadejście Jezusa ?
Podróż młodego Żyda do innego wymiaru – część III wojna światowa
Czy ‚zdarzenia’ opisane w zwoju 1QM rozpoczną się w roku 2016/2017 ?
Zenit 2016: Czy coś się zaczęło w roku 2012 i osiągnie swoją kulminację w roku 2016 ?
Kosmiczny i megalityczny Kościół Katolicki – część I
Biblijne kody
Boskie Tchnienie
Czterdzieści mikronów – 40 milionowych metra !
Lewak z Antify dla „Wyborczej”: inwigilowaliśmy narodowców. Teraz wejdziemy do szkół!
Mystic Rabbi Ben Artzi: “Very Soon Messiah Will Be Revealed to Everyone”
Nagradzany portugalski pisarz: Polacy to antysemici!
Naczelny rabin Polski u prezesa PiS. Jarosław Kaczyński spotkał się z liderami społeczności żydowskiej
Skandaliczny tekst Hartmana: "Żydzi zdradzili", "moja złość i pogarda dla Żydów"

Sensacyjne wyznania rabina sanhedrynu !

Rabin Mesjaniczny Zev Porat nawraca ortodoksyjnych Żydow
https://www.youtube.com/watch?v=iHrhtYw2GAI&feature=youtu.be


Niebezpieczna akcja misyjna w Izraelu - nawracanie ortodoksów
https://www.youtube.com/watch?v=LbByTDkVFyQ&t=128sSmok jest wściekły - relacja Zev Porata

Żniwiarze jak chmury ?
https://www.youtube.com/watch?v=DxqQULBHZrU


czwartek, 26 października 2017

18 miliardów "człowieka" z magicznym zapleczem hord


Według pewnego filozofa kultury i sztuki Europa chyli się ku upadkowi – a jest to przeczucie zbliżającej się katastrofy, kresu cywilizacji, przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji, całkowite zatracenie wartości, które stoją u podstaw człowieczeństwa. Powstają coraz częściej katastroficzne koncepcje, dochodzi do rozwoju poglądów ukazujących tragiczny wymiar ludzkiego życia. Dla niektórych światowe centra stają się symbolem kosmopolityzmu, materializmu, cynizmu, satanizmu i lekceważenia tradycji. Wyraźny jest pesymistyczny fatalizm i sceptycyzm wobec perspektyw rozwojowych historii. Tym filozofem był Niemiec Oswald Spengler piszący słynną książkę pt. "Zmierzch Zachodu", a nurty katastrofizmu nie pochodzą z teraz, ale z lat sprzed II wojny światowej.

W wieku XXI obserwujemy coś podobnego, jednak ze zdwojoną siłą. Jeszcze niewidoczne dla społeczeństwa Struktury Zła, zdają się wychodzić z podziemi (Mordoru). Część nadal tam pozostaje tworząc prawdziwe orki i trole, w języku biotechnologii są to istoty humanoidalne GMO, natomiast w języku ufologii są to: "potworaki". Pierwszy raz słowo to było zastosowane przez wziętego polskiego rolnika Jana Wolskiego, opisującego załogantów NOLa, wyglądających odrażająco-cuchnących.


Prawdziwy biblijny (Sauron) władca równie prawdziwego Mordoru, znaczy stref genetyków, usadowionych często w tajnych podziemnych instytutach, nie poprzestanie, aż nie doprowadzi do bitwy Har-Magedonu. W tym ostatecznym starciu między siłami dobra i zła, zetrą się hordy szatana z anielskimi hufcami pod wodzą Chrystusa. Niektórzy podejrzewają, że wówczas zastosowane  zostaną wszelkie siły zła, wypuszczone zostaną humanoidy GMO, już teraz Agencja Zaawansowanych Obronnych Projektów Badawczych Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych (DARPA) przeznaczyła 70 milionów dolarów na stworzenie swoistej cyber-terapii, która przy pomocy chipa wszczepianego w mózg żołnierza, w czasie rzeczywistym, dokonywałaby przemiany istoty ludzkiej w szaleńca, a właściwie w pozbawione rozumu quasi inteligentne zwierzę.

Rzeczywisty Har-magedon jest wielce interesujący, można w nim ujrzeć, albo zawrzeć wszystkie filmy sci-fi oraz fantasy. Nie zapominajmy, że istnieje jeszcze inny aspekt tego starcia. Siły Saurona są napędzane nie tylko biologicznie, albo realną energią, jak w przypadku humanoidalnych robotów potrafiących chodzić po skałach, nad którymi pracuje wspomniana wcześniej agencja. Szwadrony szatana są "zasilane" specjalnymi okultystycznymi mocami, tymi samymi jakimi odżywiali się Naziści. Hitler wspominał o duchowej pomocy jakiej doznał, o sile nie z tego świata, która pomagała mu w walce !


Cała szatańska armia, jak państwo pamiętacie z dyskusji Steva Quaylre oraz Toma Horna, posila się energią seksualną, ale ona sama jest niewystarczająca, musi dodatkowo spożywać "energię" śmierci, albo coś co powstaje na skutek stresu w czasie mordowania istot żywych. Proszę zwrócić uwagę jak bardzo zależy im na zabijaniu dzieci nienarodzonych ! Niewinne istoty ludzkie mordowane okultystycznie, pod pozorem "nowoczesności" są najbardziej poszukiwanym okultystycznym "posiłkiem !

"ONZ lobbuje za specjalnym podatkiem, który umożliwiłby finansowanie zabijania nienarodzonych dzieci – informuje „Nasz Dziennik”. Organizacja chce na swoją działalność ściągać daninę od biletów lotniczych czy transferów zagranicznych."

"Organizacja Narodów Zjednoczonych i Unia Europejska wspierają aborcję w krajach misyjnych. To jest brutalna akcja prowadzona przez organizacje międzynarodowe – powiedział ksiądz arcybiskup Henryk Hoser."

"ONZ promuje zabijanie nienarodzonych i seks dzieci" - artykuł na fronda.pl

W artykule "Maszyneria orgoniczna" opisana została wysoce prawdopodobna, i co należy podkreślić, niewidoczna struktura odsysu życiowej energii z istot ludzkich. Musimy zaznaczyć, że chodzi o energię ŻYCIOWĄ, a nie o jakąkolwiek energię. Zwyczajną typu prąd elektryczny jest łatwo wytworzyć, natomiast pochodzącą od istot humanoidalnych jest prawdopodobnie zdobyć trudno. Chcielibyśmy państwu przedstawić hipotezę dotyczącą odsysu życia z czasów II wojny światowej. Ofiarami tego procederu stali się również Polacy. Chodzi o działalność hitlerowców w diabelskich obozach 'pożerających żywcem'.

Część biblistów, zwłaszcza protestanckich, twierdzi że należy czytać Pismo Święte dosłownie, akurat w tym momencie może chodzić o rzeczywiste posilanie się ludzmi. Dlatego przytoczę urywek Biblii, w którym jest zaznaczone, iż człowieka może pożreć diabeł. Część badaczy sugeruje, że hitlerowcy będący pracownikami szatana pracowali jako jego pomocnicy, by dostarczać mu/im (innym istotom mu służącym) pożywienia. Widać na pokazanych zdjęciach ludzi straszliwie "zjedzonych". Urywek Biblii wskazuje również, że należy być trzezwym, aby nie zostać pożartym, co jak wspomniałem w tekście "Maszynerii orgonicznej" jest nie bez znaczenia ! Często alkoholicy lub narkomani (co jest tym samym demonicznym uzależnieniem) są pozbawiani wagi ciała, wyglądają jak chodzące szkielety/trupy. "Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć." 1 List św. Piotra 5:8

A teraz przejdzmy do tytułu. Polskie kino sci-fi jest już blisko, coraz bliżej produkcji na najwyższym światowym poziomie. Nie chodzi wcale o poziom wizualny, bo jak widać po „Człowieku z magicznym pudełkiem” uzyskujemy już bardzo dobre, jeśli nie znakomite „wirtualne obrazy”. Mogą się stać podstawą do stworzenia rzeczywiście kultowego filmu. „Człowiek z magicznym pudelkiem” ma przedstawiać jakąś wizję przyszłości Polski.

Są głosy, że jest to momentami (wizualnie) „polski Blade Runner”. Nie mamy zamiaru tu występować w roli krytyki filmów komiksowych, na te ‘plastikowo ideowe produkty’ zawsze znajdą się chętni. Chodzi o wyprodukowanie naprawdę dobrego dzieła. Jak wspomnieliśmy, widać po tej pracy, że efekty specjalne to już chyba nie problem, teraz czas na treść ! I tu zaczynają się schody. Czy można robić dobre filmy sci-fi połączone z fantasy (tak jak samo zjawisko UFO), zbliżone poglądami do tego co państwo przeczytaliście do wersetu Listu św. Piotra 5:8 ? Scenariuszy znalazło by się znacznie więcej, można je ekranizować na podstawie choćby „Prawdziwego Władcy Pierścieni”.

W „Człowieku z magicznym pudelkiem” reżyser/producent nieśmiało wspomina o przyszłym „Total recall’u”, może w tle jest coś więcej. Raporty ufologów, szczególnie chrześcijańskich, zawierają całą gamę pomysłów na dobry film. Czy znajdą się w Polsce odważni reżyserzy, którzy stworzą na ich podstawie niezwykłe polskie dzieło ? I kiedy, jeśli nie w czasie „dobrej zmiany” ?
Jeżeli się tacy odważą, to wydaje się, że muszą to być chrześcijanie, i to nie byle jacy, ale wyjątkowo silni Duchem. Wierzący w Chrystusa i Ducha Świętego całym sobą. Jak inaczej stworzyć coś co będzie się odnosić do prawdziwych „rządców świata ciemności’(Efezjan 6:12), a co najważniejsze do  Zbawiciela, nadchodzącego z anielskimi hufcami ?! „Człowiek z magicznym pudelkiem” jest podobno z gatunku „dystopii”, a ta  swoje pesymistyczne wizje przyszłości wywodzi bezpośrednio z rzeczywistości, a nie z utopijnych programów jej naprawy. Jeśli tak, to ponura wizja przyszłości tego filmu bierze się z jakiejś depresji i niewiary twórcy w zwycięstwo nad hufcami szatana ? Zresztą nie wiemy, w co tak naprawdę wierzy pomysłodawca ? Czy w ogóle w coś wierzy ? A duchowe zagadnienia „Tronów, Panowań, Zwierzchności i Władz”  są sensacyjne !

Cytat z Ojca Kościoła: „Kiedy szatan wstąpił w Judasza, „Jezus powiedział do niego: «Co czynisz, uczyń prędzej»". Nie jest oczywiste, na kogo wskazuje zwrot: „do niego". Otóż słowa: „Co czynisz, uczyń prędzej", Pan mógł skierować albo do samego Judasza, albo do szatana: wypowiedział je wzywając przeciwnika do walki lub też zachęcając zdrajcę, by spełnił posługę wobec Bożego planu, który miał być zbawieniem świata. Jezus nie zamierzał już odwlekać spełnienia tego planu, lecz pragnął go w miarę możliwości przyspieszyć, wbrew mniemaniu tych, którzy nie rozumieją sensu słów: „Ojcze, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich", Jezus nie lękał się, lecz z odwagą, że tak powiem, przysposobił się do walki. Sądzę też, iż dwudziesty szósty Psalm, wypowiedziany w imieniu Zbawiciela, zawiera proroctwo o czasie Męki, kiedy to zły duch z całą mocą występuje do walki przeciw Niemu. Ujrzawszy, że wszyscy uzbroili się przeciw Jezusowi i przygotowali do boju, kiedy „królowie powstali, a władcy uknuli spisek przeciwko Panu przeciw Jego Mesjaszowi" rzekł: „Pan oświeceniem Moim i zbawieniem Moim: kogóż mam się lękać? Pan obrońcą życia Mojego: przed kim mam się trwożyć? Gdy na Mnie nastają złośliwi, aby zjeść Moje ciało, wrogowie Moi i nieprzyjaciele sami zachwiali się i upadli. Choćby stanął naprzeciw Mnie hufiec, serce Moje bać się nie będzie; choćby wybuchła przeciw Mnie wojna, to i wtedy będę pełen ufności" - koniec cytatu.

Linki:
Międzynarodowy okultystyczny UFO-komintern
https://www.youtube.com/watch?v=nl9xcIBVGgI
Spełnia się czarna wizja abp Lefebvre'a z 1989 roku !

Jeśli przyjmiemy pogan ... spełnią się słowa Ezechiela (Film na YouTube został usunięty !, do obejrzenia na Glorii)
https://gloria.tv/video/YDT3QcgZj6oZ2dMVrtpikD8Ng

18 miliardów "człowieka" z magicznym zapleczem hord
Masońska frakcja w PiSie - odsys energii z Polakow - dr Krajski G. Braun
https://www.youtube.com/watch?v=2xS_FGYZJLABadanie duchowych UFO zagadnień - Gilbert, Peck, Horn


Sensacyjna i prawdziwa historia Polski - doktor Krajski, część I
Sensacyjna i prawdziwa historia Polski część II - doktor Krajski
Starożytne systemy dzisiejszych okultystow - dr Krajski
https://www.youtube.com/watch?v=zeO6eKd4LJA
Szczepienia czy chipowanie - Ewa Pawela - 27.10.2017
poniedziałek, 2 października 2017

Rozmowa ufologów - czy religijny tzw. 'ciemnogród' rozumie zjawisko ?


Rozmowa panów Zagórskiego i Zalewskiego jest interesująca, przynajmniej do pewnego stopnia. Standardowo ufolodzy starają się podciągnąć wszystko, albo prawie wszystko pod technologię, pod nasze ziemskie istnienie i pod nasz krój cywilizacyjny, podobnie jest i w tym przypadku. Z rozmowy można podejrzewać, iż zacni panowie wyobrażają sobie ufonautów jako humanoidów z nieograniczonymi możliwościami techniki, lub jakieś byty które istnieją na zasadach podobnych do Ziemian, choć trochę do nas podobnych, mających formę (jakby) ludzką, najlepiej jeśli mają materialne ciała, istniejących na planetach w kosmosie galaktyk.Obcy - internet -  świadomość zbiorowa. Rozmawiają: Witek Zalewski i Janusz Zagórski
Ufologia (antropologiczna) jest dla rozmówców podstawą przez którą rozumieją rzeczywistość – kosmos, jest też duchowością, wspominają o tym niejednokrotnie (właściwie to trzeba to bardzo mocno podkreślić !). Z całą pewnością jest wspaniałym hobby, bez którego ciężko jest im funkcjonować w tym świecie. Oczywiście nikt ich za to nie krytykuje. Dziedzina nauki zwana "ufologią" jest dla ogromnej rzeszy ludzi fascynująca. Dyskusja nakierowana jest głównie w temacie nadchodzącego "Zbiorowego Umysłu Ula" (biblijnej bestii), początkowym etapem tej drogi jest obecny, ciągle jeszcze raczkujący internet, który prawdopodobnie przerodzi się w coś bardziej zaawansowanego.

Mogą na to wskazywać przepowiednie z Apokalipsy św. Jana. Plany globalistów - technokratów mówią o "przesyłaniu" lub "kopiowaniu" ludzkich umysłów do zbiorowego "mózgu sztucznej inteligencji". Panowie Zagórski i Zalewski zastanawiają się czy mogło by to być „dobre”, gdyby nie nadzorowali tego technokraci NWO ? Czy podłączenie ludzkich umysłów, ciał a może i dusz, do jakiejś technologii może być "korzystne" dla naszego człowieczeństwa ? Z ich rozmowy przebija nuta niepokoju, czy ludzkość 'przypadkiem' nie straci swojej natury w wyniku "przybycia-nadejścia" nowej formy "zbiorowego życia" – nowej umysłowości, nowej kultury i wreszcie jak sami globaliści o tym wspominają - nowej religii (New Age).

Jak było wspomniane, wymiana zdań jest do któregoś momentu ciekawa, jednak ograniczona do postrzegania ufonautów z perspektywy utartych schematów, materializmu, czy nawet ewolucjonizmu. Z tego punktu wszyscy w kosmosie, ludzie też, ewoluują ! Możemy stać się lepszymi istotami jeżeli będziemy ewoluować w kierunku dobra, wyższej cywilizacji, a przecież z historii może wynikać, i wynika to, iż ludzkość była kiedyś najbardziej "rozwinięta", na początku była na najwyższym poziomie. W wyniku tajemniczych spotkań z innymi bytami upadliśmy, co doprowadziło do dewolucji, ciągle postępującej, co w końcu doprowadzi wielu do podłączenia się do bestii „otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło” Apokalipsa 13:16

(pierwsza kompilacja z dr Heisrem pokazuje, bardzo poprawnie, istoty[kosmiczne inteligencje] "schodzące"  na górę Hermon!)W tym temacie proszę zapoznać się z niezwykle ważną książką ufologa i biblisty doktora Michaela Heisera pt.: "Reversing Hermon" ("Odkręcanie Hermonu"). Praca wyjątkowo solidna, szalenie interesująca, skierowana nie tylko do chrześcijan, ale i do ufologów. Doktor Heiser jest przez wielu znienawidzony, zwłaszcza przez tych, dla których baśniowe majaki Sitchina są niepodważalną prawdą. Ludzkie dusze przywiązane do sitchinowskich opowieści sci-fi połączonej z fantasy, nie mogą przebaczyć temu badaczowi, że ośmielił się podważyć "autorytet" Zecharii, jego wizję pradawnej historii. Grzebanie się w zapomnianej symbolice bez przygotowania w językach starożytnych prowadzi wielokrotnie na manowce, co właśnie udowadnia w swoich pracach Heiser.


Nie chodzi wcale o całkowite odrzucenie ufologii, angeologii, demonologii i duchowości, ale o zbliżenie się do historycznych faktów z minimum uczciwości, a to nie jest łatwe. Zjawiska paranormalne, kosmiczne inteligencje i Byt Najwyższy istniały w ludzkiej kulturze od zawsze. To jest dla większości raczej oczywiste.

Chodzi o interpretacje i jakąś rzetelność w sprawach historii kontaktu z duchowymi inteligencjami. Niestety od samego początku naszej bytności w tym wymiarze jesteśmy narażeni na zwiedzenie. Pochodzi ono od potężnych istot, które sprzysięgły się na szczycie góry Hermon, a wcześniej w Ogrodzie Eden: "Kiedy ludzie rozmnożyli się, urodziły im się w owych dniach ładne i piękne córki. Ujrzeli je synowie nieba, aniołowie, i zapragnęli ich. Jeden drugiemu powiedział: "Chodźmy, wybierzmy sobie żony z córek ludzkich i spłodźmy sobie dzieci". Szemihaza, który był ich dowódcą, powiedział do nich: "Obawiam się, że może nie zechcecie tego zrobić i że tylko ja sam poniosę karę za ten wielki grzech". Wszyscy odpowiadając mu rzekli: "Przysięgnijmy wszyscy i zwiążmy się przekleństwami, że nie zmienimy tego planu, ale doprowadzimy zamiar do skutku". Następnie wszyscy razem przysięgli i związali się wzajemnie przekleństwami. Był o ich wszystkich dwustu. Zstąpili na Ardis, szczyt góry Hermon. Nazwali ją górą Hermon, albowiem na niej przysięgali i związali się wzajemnie przekleństwami. Te są imiona ich przywódców: Szemihaza, ich dowódca, Urakiba, Ramiel, Kokabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezekiel, Barakiel, Asael, Armaros, Batriel, Ananiel, Zakiel, Samsiel, Sartael(...), Turiel, Jomiel, Araziel. Są to dowódcy dwustu aniołów i wszystkich innych z nimi.Wzięli sobie żony, każdy po jednej. Zaczęli do nich chodzić i przestawać z nimi. Nauczyli je czarów i zaklęć i pokazali im, jak wycinać korzenie i drzewa. Zaszły one w ciążę i zrodziły wielkich gigantów. Ich wysokość wynosiła trzy tysiące łokci. Pożerali oni wszelki znój ludzki, a ludzie nie potrafili ich utrzymać. Giganci obrócili się przeciwko ludziom, aby ich pożreć" (Henocha 6-7).

W następnych rozdziałach, po tym urywku, jest mowa o uczeniu ludzi zakazanej wiedzy, degeneracji rodzaju ludzkiego i o karze jaką Bóg wymierzył aniołom (zostały one spętane w ciemnościach aż do czasu sądu). W Księdze Henocha grzech seksualny prowadzi do powstania gatunku olbrzymów. Aniołom mogło chodzić o stworzenie odmiennego gatunku ludzkiego, gatunku, który byłby "uszlachetniony", i który z czasem objąłby władzę nad pozostałymi ludźmi. Czyżby aniołowie próbowali stworzyć "rasę panów", "rasę nadludzi" ? W każdym razie doszło do powstania istot, których Bóg nie zamierzał stwarzać. Podobne cele są realizowane obecnie przez elity uważające się za rasę panów, za wyższe istoty genetyczne, o czym wspomina się w rozmowie. (Patrz artykuł pt. Tajemnicze "czwarte królestwo" tuż przed nami !)

Ta historyczna relacja, znana i wielce ceniona w okresie II Świątyni Jerozolimskiej, może albo rzuca światło na cały fenomen UFO, na jego (także) duchową stronę, i tu wydaje się znajdujemy zaginiony sens całej prehistorii w połączeniu z ufologią. Ale powróćmy do dyskusji.

Panowie ufolodzy sądzą, że komputerowa myszka to "technologiczne średniowiecze", kiedy pojawi się połączenie bezprzewodowe z komputerem, z siecią, z "Globalnym Umysłem Ula", wtedy będziemy mogli uznać, ze jesteśmy bardziej "nowocześni".

I rzeczywiście, gdy objawi się kolejna rewolucja technologiczna, łącząca umysły ze sztuczną inteligencją, może zapanować na całym globie, albo przynajmniej tam gdzie na to pozwoli sieć, euforyczna atmosfera, wybuch jakiejś nowej formy zbiorowej duchowości, powstanie (nieświadomie) armia wojująca z "ciemnogrodem" i "zacofaniem" ludzi religijnych, świadomych istnienia "przymierza Hermonu".

W rozmowach ufologów, nie tylko tych, pojawia się problem ludzi "zacofanych", to znaczy tych religijnych (pamiętamy - religia to "opium”), jakaś część ufologów "wie lepiej" kim są ufonauci. Problem "religii", bo jest to dla sporej części ruchu New Age problem, nie jest bez znaczenia. Tzw. ludzie religijni, w ich ocenie, nie wiedzą z czym tak naprawdę mają do czynienia ! Religia - zdaniem niu-ejdżowców, to ufologia ubrana w formy 'wiary', a za "obrzędami" i "duchami" stoją wyższe cywilizacje, najpewniej TECHNOLOGICZNE !

Ufologia jest tak oczywista, tak przejrzysta i dobrze przebadana, że pan Zalewski oświadczył o "ciemnogrodzie", iż ten wymyślił istnienie DEMONÓW, właściwie to niepotrzebnie zdemonizowano ufonautów. (Ciekawe, że w tym momencie zaczął się dziwnie/nerwowo zachowywać, nawet dłonie zaczęły mu się układać w specjalny "symbol"...). Pan Zagórski dodał do „niepotrzebnego” wspominania o negatywnych porwaniach twierdzenie, iż są przecież i „dobre” spotkania, bardzo niedoceniane. To oznacza, że narracja musi być nastawiona bardziej na „dobrych kosmitów”, ci odciągający krew, gwałcący i wymazujący wspomnienia o tym co się działo na „pokładzie”, to tylko jakiś niepotrzebny dramatyzm. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat przekonuje się o UFO „odwiedzinach” jako „kosmitach naukowcach, podróżnikach i przynoszących światło cywilizacji” ziemskim ciemnogrodzianom…, mało albo wcale nie mówiono o negatywnych wzięciach, o podejrzanych „eksperymentach”, te rzeczy to w opinii rozmówców "histeryzowanie".

Ludzie zajmujący się tą dziedziną to osoby podążający określoną ścieżką, i tak jak inni naukowcy, mają problem, by zobaczyć odmienne perspektywy, stanąć obok, ujrzeć wyboiste („polne”) drogi, inną duchowość, inne wejścia: „Wchodźcie przez ciasną bramę, bo przestronna brama i szeroka ta droga, która wiedzie do zguby, a wielu jest tych, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna brama i wąska droga wiodąca do życia! Nieliczni są ci, którzy ją znajdują.” Mateusza 7:6-14 Często odnosi się wrażenie jakoby badacze tego fenomenu sami uważali siebie za najbardziej oświeconych, zgodnie z przekazami "ufonautów" (tym razem w cudzysłowiu), że są tymi bliżej zródła. 

Wróćmy jednak do ważnej konstatacji pana Zalewskiego. Religijny ciemnogród zdemonizował "kosmitów". Osobiście nie mam problemu z uznaniem innych humanoidalnych kosmicznych bytów jako posiadających "materialne ciała", jednak sprawy omawiane przez wspomnianych ufologów, jak wspomniano, są tylko do pewnego stopnia fascynujące. Gdy już państwo zapoznają się z całą literaturą ufologiczną, z przekazami kontakterów, to temat ten z czasem staje się mętny, mdły i trzeba sięgnąć po prawdziwą duchowość, po religię, po wiarę starożytnych. Inaczej nie da się zrozumieć tego fenomenu i tego o czym rozprawiają badacze NOLi.

Tu dochodzimy do miejsca, w którym już nieraz byliśmy, do dyskusji w temacie: kim są tzw. "ufonauci". "Kosmici" posiadają (prawdopodobnie) dusze, albo co może wynikać z raportów, część z nich ma duchowe ciała, lub są istotami w pełni duchowymi, gdy ich istnienie starać się zrozumieć z takiej perspektywy, to gdzie bytują ? Czy na innych planetach ? Część ufologów uznaje, że prawdopodobnie są (do pewnego stopnia) materialni jak my, jeżeli są duchami z innej rzeczywistości, to planety są im raczej niepotrzebne (spoza światów - "ponadświatowe"). Można rozważyć kwestię ich „ciał” jako niematerialnych i uważać te stworzenia jako „(poza kosmiczne) - ponadświatowe inteligencje”, ukazujące się często ludziom jako ”dziwaczne formy”, „przedziwne zjawy”, "bliżej nierozpoznane zjawiska", a nawet „kształtne lub bezkształtne masy energii”, w takim ujęciu „ciemnogrodzianie” (ci ufologiczni też, może zwłaszcza oni !) powinni pamiętać o „Pismach Teologicznych” Dionizego Aeropagity. To z nich najobficiej korzystał Doktor Anielski – Tomasz z Akwinu:

Ponieważ te religijne kompozycje wyobrażają rzeczywisto­ści doskonale prosto, których nie można samych w sobie ani po­znać, ani w żadnej kontemplacji zobaczyć, to ktoś mógłby sądzić, że zawarta w Piśmie ikonografia świętych intelektów i cały ten te­atralny przepych imion anielskich są pozbawione sensu i, co wię­cej, mógłby dowodzić, że święci autorzy, chcąc uformować cieleś­nie te czyste bezcielesności, powinni je wymodelować i ukazać pod Stosownymi dla nich kształtami im pokrewnymi, na ile to możliwe wzorując się na substancjach najbardziej przez nas cenionych, i w jakiś sposób niematerialnych, i górujących ponad innymi, za­miast stosować do tej niebiańskiej i boskokształtnej jedyności nie­skończoną gamę najbardziej poślednich z rzeczy ziemskich. Tego rodzaju ujęcia lepiej by przecież służyły anagogicznej drodze na­szego intelektu i nie ściągałyby nadprzyrodzonych objawień w dół do poziomu absurdalnych niepodobieństw

Tymczasem to postępo­wanie zdaje się, w sposób niedopuszczalny, ubliżać boskim mo­com i równocześnie wypacza nasz intelekt, wpędzając go w pułap­kę bezbożnych alegorii. Bo czyż nie można by z łatwością przyjąć, że nadniebne regiony są wypełnione stadami lwów i koni, i lecze­niem bydląt, i chmarami ptaków, i innymi zwierzętami, i jeszcze bardziej nikczemnymi przedmiotami materialnymi, a więc tymi wszystkimi formami, które ukazuje nam Pismo w owych obrazach zupełnie niepodobnych do tego, co przez nie jest objawiane, tym samym jak gdyby skłaniając nas do akceptacji rzeczy absurdal­nych, fałszywych i nasyconych żądzami?

Ten jednak, kto dogłębnie szuka prawdy, dostrzega z całą ja­snością, jak sądzę, ową najświętszą mądrość Pism, które nadając postać niebiańskim intelektom, w swojej opatrznościowej trosce zadbały o jedną i drugą rzecz, a mianowicie o to, żeby, z jednej stro­ny, moce boskie, jak mogłoby się komuś wydawać, nie zostały ze­lżone i, z drugiej, abyśmy i my nie ulegali w sposób emocjonalny zwodniczemu oddziaływaniu tych obrazów, które mają coś niskie­go i pospolitego w sobie. Nie można jednak powiedzieć, że jedy­nym słusznym motywem, dla którego przydajemy postać temu, co bezpostaciowe, i formę temu, co formy nie posiada, jest tylko nasza wrodzona niesprawność w komunikowaniu się [z Boskością], która nie pozwala nam na bezpośrednie zanurzenie się w inteligibilnyoh kontemplacjach i każe nam odwoływać się do - odpowiadających naszej naturze - wznoszących w górę analogii, odsłaniających nam stopniowo, w dostępnych dla nas formach, bezcielesne i cudowne wizje. Dzieje się tak również dlatego, że odpowiada to najbardziej utajonym przekazom Pisma, w którym osłania się, za pomocą nie­pojętych i uświęconych zagadek, świętą i niezgłębioną prawdę o ponadświatowych intelektach po to, ażeby zagrodzić do niej dostęp gromadzie pospólstwa. „Nie każdy bowiem jest święty i nie dla wszystkich - jak powiada Pismo - jest wiedza" Koryntian 8:7 - Cytat Dionizy Areopagita

Święty Tomasz z Akwinu, a wcześnie Ojcowie Kościoła przekazują nam często wyjaśnienia dotyczące "niepojętych i uświęconych zagadek" Pisma Świętego. Sprawa kontaktu z "ponadświatowymi intelektami" jest o wiele bardziej fascynująca niż to, o czym rozprawiają ufolodzy. Zjawiska określane mianem "spotkań III lub IV stopnia" to dopiero początek drogi !

"Niebiańska i boskokształtna Jedyność" jest niezwykle kulturalną Istotą ! Nie dziwi fakt, że katoliccy kapłani noszą specjalne ubrania, tak by dopasować się do najwyższej z możliwych cywilizacji. Wyśmiewane często przez protestantów szaty kapłanów Kościoła Kosmicznego i Megalitycznego katolików to jedynie przesłanie wysokiej uprzejmości-obyczaju-TRADYCJI łączności z "czystą bezcielesnością" ! Kościół Katolicki, którego nauka jest najbardziej zaawansowaną ziemską formą wiedzy o Istotach Anielskich i "Niebiańskiej boskokształnej Jedyności" posiada również najbardziej kulturalną sztukę wyrazu więzi z "ponadświatowymi intelektami".


Linki, pierwsze trzy najważniejsze:


Obcy - internet -  świadomość zbiorowa. Rozmawiają: Witek Zalewski i Jan...

Sztuczna inteligencja (bestii) ma już połączenie z ludzkimi duszami ! Nie-ludzka bestia steruje humanoidami wyglądającymi jak ludzie ! Przygotowania do wprowadzenia nowego hitleryzmu NWO trwają, idą pełną parą !

"Karanie więzieniem ludzi, którzy odważą się w Polsce mówić prawdę o zabijaniu nienarodzonych dzieci, przewiduje projekt ustawy przygotowanej na fali "czarnych protestów".Chodzi o jeden z zapisów w projekcie ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie, który przygotował komitet "Ratujmy kobiety 2017" - informuje "Nasz Dziennik".Cała inicjatywa zmierza do zaostrzenia prawa aborcyjnego pod hasłami m.in. rozszerzenia edukacji seksualnej czy dostępu do antykoncepcji.Inicjatorzy ustaw nie kryją, że zależy im głównie na zmianie obecnie obowiązujących przepisów, tak aby aborcja do 12. tygodnia ciąży odbywała się w praktyce "na życzenie", bez żadnych ograniczeń - czytamy w gazecie.Informuje również, że szykowany jest cenzorski zapis na obrońców życia, grożąc im więzieniem.W jednym z artykułów tego projektu zapisano, że dwa lata pobytu za kratami groziłoby osobom, które rozpowszechniają, także w internecie, "twierdzenia nieznajdujące oparcia w aktualnym stanie wiedzy ani badaniach naukowych, o przebiegu lub konsekwencjach medycznych stosowania antykoncepcji lub zabiegów przerywania ciąży, mające na celu odwiedzenie od jej stosowania lub od wykonania lub poddania się zabiegowi, bądź też napiętnowaniu osób, które go wykonały lub mu się poddały".Więzienie groziłoby też osobie, która "dopuszcza się aktu przemocy fizycznej bądź wandalizmu lub kto pomawia, zniesławia i znieważa, także w internecie, osoby, organizacje lub instytucje działające na rzecz realizowania przepisów zawartych w ustawie" - wiadomość z dnia 03/10/2017

...Jeżeli państwo wierzą, że to dla naszego bezpieczeństwa, to musicie być prawdziwymi „trupami”, tymi o których wspominał Zbawiciel ! Człowiek 'pozbawiony duszy' może wyglądać i zachowywać się jakby był w pełni świadomy, jakby "żywy", ale nie wykazywać ludzkich cech miłości lub miłosierdzia oraz wiary w Istotę Nadprzyrodzoną - Stwórcę Świata. Zastanawiające w tym układzie są słowa Zbawiciela: "Lecz Jezus mu odpowiedział: "Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych!" - Mateusza 8:22 O jakich "umarłych" wspominał ? "Umarli" mogą działać jakby "świadomie", mogą wykonywać wszelkie zadania... całość tutaj: 


Tajemnica ufonautów rozwikłana - wyjasnia badacz Marzuli